sâmbătă, 25 iunie 2016

Fred era printre primii din lume la comunicare cu ajutorul calculatorului Dino (partea a doua) by Dumitru Sinhttp://silethismillennium.blogspot.com/2009/03/youtube-broadcast-yourself.html

 Fred era printre primii din lume la comunicare cu ajutorul calculatorului Dino

Fred Flinstone un pretext pentru o incursiune imaginară cu ajutorul calculatorului Dino pînă la urmaşul lui Adam , şef de trib în Africa (partea a doua ) de Dumitru G. Sin

Postat de Dimitrio în Martie 3, 2010 la 3:30pm

Vezi blog
De acum încolo , aceste pîlcuri costelive de indivizi nebotezaţi - dar
auto-identificaţi ... ziua meşteresc uneltele şi-şi perpelesc vînatul la flacăra
materială, în timp ce ,în nopţile reci ,zgribuliţi veghează cu rîndul şi întreţin
para magică care rupe fîşii mari din întunericul paleoliticului .
Peştera încălzită a devenit un habitat prietenos ,cele cîteva zeci de exemplare

s-au însutit –„ La căldurică o partidă de sex zoreşte barza ” – în fine ,
indicele demografic a crescut , au apărut grupuri mari de aşezări ,în oglindă ,
cu un indice al sociosului sporit ...şi-au extins habitatul pe suprafeţe noi
geografice .
Neobositul mamifer Fred de Neanderthal , practicînd cu perseverenţă
sportul, de performanţă ,jokingul şi vînătoarea a ajuns să stăpînească la
perfecţie mersul biped , recunoaşterea vizuală , descifrarea limbajului
fiind un mecanism mintal automat , exersînd , Fred s-a promovat într-o nouă
etapă de auto-iniţiere ,de-a statul de veacuri în picioare generaţie de
generaţie .Activităţile specifice generate de o asemenea stare au declanşat
acel fenomen descoperit la populaţia albă de acum două secole şi care
s-a materializat printr-o creştere considerabilă în înălţime [i]. Am văzut cum
această bucată de carne însufleţită homo naturalis-de-nord-sud–est-vest ,
mustind de viaţă , a devenit persoană . Persoana aceasta primitivă, Homo
sapiens avea o silueta de invidiat , nu suferea de afecţiuni cardio-vasculare ,
de osteoporoză , de gingivită sau de carii dentare ....
Azi , aceste foste maimuţe păşesc dezinvolt , în ritmul muzicii , pe podium ,
urmaşele lui Homo sapiens nişte manechine descărnate acoperite cu
vestimentaţii din blănuri ecologice şi piele ecologică care printr-o o croială
cu o tuşe retro stilizată , potoleşte apetitul particular al speciei umane pentru
finingul nostalgic .
Să fi fost o tendinţă de asemenea gen şi în artele culinare actuale ?
Cert este că o retrospectiva a originilor a cuprins meniurile bucătăriilor
mondene cu recomandarea unei diete preistorice , pare să nu fie numai un
moft retro ,pare a fi o chestiune mult mai serioasă , nutriţionişti
de marcă recomandă un meniu ,asemeni celui consumat de omul preistoric ,
aşa-zisul regim paleolitic [ii]sărac în grăsimi dar bogat în proteine animale şi
vegetale , nu numai de dragul siluetei ci mai ales în scopul menţinerii sănătăţii
publice (un miliard din populaţia globului este obeză , boală asociată
diabetului, un alt miliard are probabil probleme cardio-vasculare , alte
milioane se află sub incidenţa diferitelor tipuri de cancer etc).
Pe vremea lui Homo sapiens ,acuma cca 35000 de ani , prin paleolitic ,
prezumtivul nostru strămoş Fred ,nu cunoştea caria dentară , nu ştia ce este
aia gută , nu era nici hipertensiv nici hipotensiv avînd foarte puţine boli
infecţioase sau chiar de loc. Odată cu zorii civilizaţiei umane , sănătatea
de fier a lui Homo sapiens se va degrada treptat astfel încît în neolitic , la
sfîrşitul civilizaţiei culesului , vânătorii şi apoi a agriculturii , vor avea primele
carii dentare ,iar sistemul osos va fi marcat de consumul excesiv de cereale
şi produse rafinate în consecinţă, primii ,fermierii consumau mai puţină
carne cu alimente rafinate sărace în proteine erau mai scunzi decît
predecesorii...
A fost doar începutul , alimentaţia necorespunzătoare datorată civilizaţiei
va avea repercusiuni mult mai acute privind sănătatea speciei astfel încît bolile
cardio-vasculare se vor situa pe primul loc în lume , osteoporoza pe locul doi
în lume ( 40% din femeile şi 15%din bărbaţii de vîrstă medie vor suferi mai
multe fracturi ca urmare a modificărilor osoase provocate de osteoporoză) .
Supus unui riguros examen ştiinţific scheletul uman din neolitic în raport cu
cel din paleolitic demonstrează că fost mai mult expus în timpul vieţii la
osteoporoză ,cu o creştere a deficienţei de fier în organism, cu mai mare
frecvenţă a bolilor infecţioase . Asta însă nu-l va opri,însă pe om ,
să procreeze …
Ei se vor înmulţi cu spor invadînd pămîntul din toate punctele cardinale ...
pîna azi la generaţia lui „copy-paste ” care butoneză calculatorul cu o mînă,
avînd în cealaltă un sandwich mînjit cu kitschup şi cărei generaţii îi
recomandăm dietă preistorică… adică să consume în loc de kitschup ,
legumele şi fructele prospete pentru că aşa îşi poate menţine această
generaţie o densitate osoasă normală şi un nivel al tensiunii arteriale similară
celei de aviator.
Dar să ne întoarcem la auto-iniţiatul Fred care este un as în mînuirea
uneltelor şi multiplul campion la aruncarea cu bolovanul,cu suliţa şi
cu praştia, şi îi urmăridu-i CV-ul individual găsim în viaţa lui Fred
de Neanderthal performanţele un polisportiv experimentat ….

Lăsînd gluma la o parte , iată o ştire senzaţională este anunţată la canalul
de televiziune „Antena 1”pe (23.09.2003) la o oră de maximă audienţă Observator (19,00 )
, ştire preluată , a doua zi cu litere de-o şchioapă şi de media scrisă
. Cotidianul „Evenimentul zilei ”,prezintă subiectul cu lux de amănunte
[iii].
Este vorba nici mai mult nici mai puţin de o”za” lipsă din lanţul
evolutiv care face legătura între o verigă a lui HOMO DE NEANDERTHAL
înrudit cu Omul fosilă despre care se ştie a deschis ochii în Africa şi
HOMO SAPIENS...

Fosila descoperită în România , demonstrează că românii nu mai sunt ultimii
oameni din Europa .Fosila descoperită „ ESTE A PRIMULUI EUROPEAN FOSILĂ
HOMO SAPIENS GĂSIT ÎN ROMÂNIA " şi în subtitlu de pe prima pagină citim
:
„Cel mai vechi os de Homo sapiens de pe continent găsit în sud-vestul ţării de trei speologi”....

Adio Fred Flintstone bine ai venit Costel de Hamagia !
Cert este că avînd ca ajutor focul specia umană a făcut un salt magic ,
ca răpciuga lui Făt-frumos care a mîncat jeratic şi a devenit un murg magic , "homo sapiens sapiens "(cel din varianta încrucişat cu homo sapiens de Africa) stăpînul murgului , bea la rîndu-i din apa fermecată în care s-a auto-deocheat şi devine homo faber ... meşter zidar şi nu numai ,el va fi Meşterul Manole.
Din acest moment omul a devenit stăpînul lumii , pentru că ”spre deosebire de animal " , omul şi-a cultivat o mulţime de instincte şi impulsuri opuse :
datorită acestei sinteze el este stăpînul pămîntului ”[iv] . Homo faber [v] este exemplarul de elită care a învăţat să convieţuiască cu semenii
,rasele s-au amestecat cu alte rase , au apărut organizări superioare,
altele decît celei tribale ,„înfruntînd timpul ” populaţiile au devenit
seminţii , iar omul va deveni în viitor o fiinţă sofisticată şi va fi
început a utiliza altfel de unelte , abstracte cum ar fi Kabbala[vi],
cu astfel de unelte se va orienta în misterele vieţii . Dar mai avem de
bifat secole pînă la Imperiul Babilonian , cînd populaţiile totemice au
format naţiuni , naţiuni diferite cu temperamente şi limbaje cu o
fonetică specifică . „
Băştinaşii din Polinezia au un debit de 60 de silabe pe minut , în timp ce
englezii au un debit de 220 de silabe pe minut iar americanii deşi
vorbesc cam aceeaşi limbă pronunţă doar 150-175 silabe pe minut , mai
iuţi japonezii
pronunţă 310 silabe pe minut dar cei mai limbuţi par a fi verişorii noştri îndepărtaţi , francezii, care pronunţă 350 de
silabe pe minut .” limbuţi dar şi cu atavice porniri xenofobe „Să-i
spuneţi lui Mutu” , mormăie în barbă acum autorul , suduindu-i pe
francezii contemporani care de curînd au scris în vagoanele destinate
călătorilor constructori ,din ţara lui meşter Manole ,anunţuri
jignitoare la adresa românilor care muncesc în Franţa „atenţie cu acest
tren călătoresc şi românii”ca pe vremuri în America sudului
segregaţionist …

............................................................................................................................................................
Din acest moment totul a devenit posibil pe pămînt , cerul primordial al
acestei gîndiri va fi făcut posibil un crochiu al omului ideal , acesta poate fi cel al

picarului Cervantes , Cavalerul Tristei Figuri , primul Icar, primul aparat de
zbor spiritual care întruneşte caracteristicile supraeului european ...
ar fi o idee!
Sub magia focului , omul primitiv cuvîntă şi trădează deci se separă de
natură , cînd iese din transă are o atitudine de expectativă analizează cu
ochiul unui străin mediul înconjurător .

Poanta [vii] este că acest homo faber trădează mama Natură , şi , detaşat ,
se situează în afara ei . Reflexia , forţează natura şi determină fiinţa , de
însăşi natura sa sălbatică , lansîndu-o într-o intensă activitate intelectuală
[viii]. Această infidelitate a omului faţă de Natură , pe care Constantin Noica ,
în însemnările[ix]sale , dintre paranteze , o pune pe seama erosului
platonician , şi o duce în extremis cu acel îndemn „ Fii infidel eului în drum
către sine”,a fi o ipoteză despre devenirea lui homo faber.Este vorba de
fapt de o dublă infidelitate ,o infidelitate faţă de el însuşi ,dar şi o infidelitate
faţă de natură care explicată de filozofului german , Fichte[x]devine vizibilă în momentul interacţiunii dintre „Eul absolut ” şi „non-eu”(Natura) .
Convenţia Eu [1]este creată de subiectul om şi nu poate exista fără el ,
„Eul absolut”[xi], care diferă de „Eul empiric”reprezintă ipostazierea
conştiinţei de sine adică individualul ,dar care nenumit poate reprezenta
caregoria conştiinţei de sine a intregii omeniri ca o forţă care se dezvoltă
creîndu-se pe sine şi întrega lume înconjurătoare .
Homo faber acest om-meşter realizează în premieră unitatea dintre teorie
şi practică [xii]apoi dintre individual şi social [xiii]adică Eul empiric şi Eul absolut.[xiv]

***
Ar fi o ceritudine facilă ,dacă ne-am lăsa duşi de val , de secvenţele acestui
film animat imaginat ca în cartoon-ul cu protagoniştii Fred şi Wilma din
Flintstone sau,bunăoară un clişeu românesc cu o Tanţa şi un Costel
de Hamagia asta ar însemna să considerăm evoluţia istorică ca o evoluţie
pe orizontală a gîndirii ori lucrurile nu stau chiar aşa...
Dino ,calculatorul meu , pare super solicitat şi postează lucruri trăznite, mi-a
aruncat un mesaj haios:
"cămăşile în carouri şi pantalonii dungaţi rareori impun o moda " ,
de unde le scoate ?
Antropologii studiind comportamentul unui grup de maimuţe au ajuns la concluzia că
sîntem programaţi genetic să ne ascultăm bătrînii

"Se pare ca vîrsta este un factor major cand vine vorba de contribuţia
indivizilor în timpul conversatiilor. Astfel, bătranii sunt mai puţin vorbăreţi,
dar primesc mai multe răspunsuri", au declarat oamenii de stiinţa de la
Universitatea Rennes din Franţa.După concepţiile şcolii sociologice franceze ,
acest soi de civilizaţie nu induce ideea de complex cultural omogen pentru
că atunci ar trebui să fie şi specific civilizaţiei indiene , sau chineze sau
japoneze sau… care fără a fi inferioare sînt orientate diferit , lingviştii
întăresc această
teorie , cu teza dragă lor : a studierii fiecărui popor în complexul
său cultural aducînd ca exemplu populaţiile australiene care
surprinzător nu reprezentau un complex cultural omogen , aşa încît s-a ajuns la plaja întinsă a ariilor culturale ,dar delimitate , sau la cicluri culturale pe glob[xv] .

Ajuns la acel cerc superior de auto-iniţiere Costel "gînditorul de Hamagia", „intelectualul” am putea spune provine din acel homo faber, acel exemplar
care a început să gîndească în plan orizontal şi nu numai ,ambiţionîndu-se
să-şi făurească el însuşi uneltele ...
Un proiect mintal , este cheia marilor succese în viaţă ...
Iată , acesta este primul programator. Sosise momentul ca scăfîrlia umană
să producă idei . Acest meşter este un ambiţios care se încăpăţînează să
vadă cu mintea programe în abstract. Se opera deci cu văzutul,se scana
realitatea , cu obiectivul-ochi-din-dotare gîndind apoi în abstract. Se opera cu
imagini din fişierul personal al PC-ului din dotare. Homo faber îşi educă în permanenţă voinţa individuală, aplicînd în practică gîndul creat ; generaţii
de generaţii ,de asemenea calculatoare vii , au prelucrat şi stocat catralioane-de-catralioane de înformaţii "săpînd" în genă un semn al experienţei pentru
generaţia următoare în perpeuarea speciei , în ciclurile spiralate de la o civilizaţie
la alta , impunîndu-şi rasa ca mare iubitoare de competiţii .
Homo faber cu colecţia lui de însuşiri a specializat rasa pentru incursiunea de-a
lungul şi de-a latul Terrei .
Homo faber a făcut posibilă apariţia unui vrăjitor modist de talia lui Paco
Rabane , pentru care sloganul afişat dintr-o criză de identitate a computerului :
„ cămăşile în carouri şi pantaloni dungaţi rareori impun o modă ” are o logică
şi al cărui genom cuprinde trăsături pronunţate din homo vestitus , sau
apariţia a lui Jacques Tati cu al său Eu creat în Hulot [2] al cărui genom
cuprinde trăsături accentuate privind capacitatea deosebită de a comunica
prin gesturi şi mimică [3] transmise cu preponderenţă moştenite de la
homo laquens , or homo ridens [4]care a făcut posibilă apariţia lui Charlie
Chaplin cu al său Eu de vis ,Charlot [xvi] . Lumea lui homo faber capătă
deprindera de a
gîndi curent în abstract, îşi largeşte orizontul uman , pentru că în
poziţia bipedă cerul este mai aproape , privirea ţinteşte mult mai des
planul vertical , automat gîndirea se înalţă şi descoperă primul fior religios pe care îl va promova pe homo fides , un fior asemenea fluxului degajat de privirea

cîinelui care-şi soarbe din ochi stăpînul (este cerul care trebuie personificat)
Cerul, tatăl ,va cuprinde într-o îmbrăţişare fiinţa umană ; pentru început vor fi
doar semnele exteriorizării, din răgazuri, cînd sufletul slobod se ataşează de
obiecte „inutile ” dar investite cu puteri magice , de însuşi proprietarul lor ,
de pildă atunci cînd stă la pîndă şi strînge-n mînă un obiectul mic care i-a
adus noroc , la vînătoare ,homo fides a creat înaintea religiei simbolul ,
amuleta , omul se substituie naturii şi se protejază împotriva acesteia .
Curînd acest primitiv care adora să umble în grup , ca membru , va depinde
de sistemul de organizare al grupului , va trebui să se supună unor convenţii
totemice , va adora năzăriri personificate , idoli , pentru care va fauri un
empireu [5] şi „ Deus ecce deus ”[xvii]. Omul primitiv se află acum în situaţia ,
în care , sufletul şi animalul aspiră spre transcendent. Iată , ca o consecinţă
firească ,se prefigurează omul săvîrşit , omul cu inventar complet ,adică,
homo religiosus . Nici nu se putea altfel ,ori ce om întreg la minte cînd
priveşte cerul înstelat este copleşit de un profund sentiment religios . . .
„ Te-am trăit sau te-am visat ”[xviii] homo religiosus ?!... Scînteia aceea
misterioasă venită din cer, întîi a luminat şi apoi de fiecare dată s-a transformat
în ardere [xix]şi a produs schimbări[xx] para ei a căpătat puterii magice .
Astăzi la Ierusalim reprezentanţii a peste 250 de milioane de creştini
ortodocşi iau Lumină de sute de ani ,în condiţii absolut misterioase , spre
exemplu creştini armeni şi creştini copţi vin şi ei să ia Lumină din Lumina cea
dreaptă a ortodocşilor , [6], în noaptea de Înviere , din Lumină magică ,
imaterială , primodrială , din acea Lumină aprinsă la candela veşniciei [xxi]
Această ultimă iniţiere va marca profund fiinţa umană , gîndul la cele veşnice
va crispa de acum încolo sufletul acestui animal cuvîntător dar temător
,cu responsabilităţi . Dualismul bine–rău se impune prin analize şi
proceduri

acceptate de majorităţi , omul care alege binele este un om moral el va
trebui să cultive blîndeţea spiritului şi să lupte împotriva semenilor refractari convenţiilor colective , oamenii cei răi care ascultă anticristul ....
verbum sapientibus [7]-
Pascal spune : „A te îndoi de Dumnezeu înseamnă a crede în el ” şi ateul

iată s-a convertit şi îl vei descoperi , alături de manheistul captivat de
Dumnezeul dublu al gnosticilor , sau aşezat cuminte în genunchi printre
enoriaşi bisericilor care-l cinstesc pe Dumnezeul întreit aşa că
omul-cel-bun face cale întoarsă cu toată fiinţa spre Lumină , spre credinţă ,
spre singura certitudine , el se reculege şi reînvie odată cu cel care crede
fără să cerceteze în Dumnezeu-Omul , minune de care creştinul nu
s-a îndoit niciodată. Dumnezeu-Omul , Hristosul despre care Sfîntul Chiril
al Alexandriei spunea : „
al doilea Adam , Omul dumnezeiesc din cer […]ne-am replăsmuit după

chipul Lui ,răbdînd o altfel de moarte […]”
***
Azi Cardinalul ceh Miloslav Vlk, arhiepiscop de Praga si primat al
Boemiei, a avertizat în legatura cu pericolul unei "islamizari" a Europei, care
îşi reneaga rădăcinele creştine, transmite AFP, citată de Agerpres.

Autorul propune cititorului de data aceasta ,spre analiză ,o teză contrară ,
privind complexul cultural omogen : teza conform căreia la tipuri sociale
diferite vor corespunde mentalităţi diferite, vorba computerului Dino:
„ cămăşile în carouri şi pantaloni dungaţi rareori impun o modă ”.
O aserţiune pestriţă dacă luăm în calcul şi alte puncte de vedere ,
un exemplu punctual , antropologul Claude Levy-Straus ,(care a decedat
curînd ,Dumnezeu să-L ierte!) cu teza structurilor analoge susţinută
de teorii structuraliste cu un caracter net „panlogistic”: la popoare diverse
aceeaşi structură [xxiii]
Descoprerirea unui craniu şi cîteva oase , în Etiopia , de către o expediţie
americano-etiopiană, a „spulberat ”practic teoria numărul doi [8] în care se susţinea că homo naturalis a rezultat acum 130.000 de ani dintr-o încrucişare a subspeciilor şi un amestec rasial , care a făcut posibilă apariţa lui homo de neanderthalis în mai multe locuri deodată pe Terra adică cel cu

care ne-am întîlnit peste tot în incursiunea noastră , binecunoscuta figură
a lui Fred din Epoca de Piatră .După analiza cu carbon făcută craniului
şi oaselor etiopiene , datarea surpriză a atestat vechimea acestora la
160. 000 de ani , concluziile antropologilor au fost cît se poate de
ferme , valabilă rămîne prima teorie , strămoşul comun al omului modern
este homo sapiens [9]
care s-a dezvoltat în Africa de unde a migrat în restul Terrei este
deci cel pe care l-am văzut la National Geografic, în portretul-robot
realizat pe computer de către cercetătorii antropologi şi artişti
plastici după ce a fost descoperit într-un trib din Africa în urma
descoperiri genomului lui Adam de către inginerii bioenergeticieni , da ! L-am văzut la televizor chiar pe urmaşul lui Adam , azi în viaţă şi l-am privit în faţă , mare şef de trib ,la el acasă ,în Africa natală , mare vînător [a]...

….
Note subsol
[a] Cel mai vechi Homo Sapiens
a fost devorat de hiene
Cele mai vechi urme de par uman datau de acum
9000 de ani si au fost identificate la o mumie
scoasa la luminain Chile.
O noua descoperire aduce insa in fata cercetatorilor,
Ultima ştire din mai 2009 despre acest subiect
Chipul primului european,
reconstituit dupa fosile din Muntii Carpati
O echipa de cercetatori britanici, in frunte cu
antropologul Alice Roberts, a reusit reconstituirea in
premiera a chipului celui considerat cel mai vechi
Homo Sapiens .
Cercetatorii aflati pe un santier arheologic
din Africa au descoperit un craniu preistoric
care pare a fi veriga lipsa dintre specia
disparuta Homo erectus si oamenii moderni.
Craniul si forma fetei prezinta trasaturi
caracteristice ambelor specii.
Vechimea acestuia se aproximeaza
a fi intre 250 000 si 500 000 de ani.
“Craniul arata continuitatea in lantul evolutiei,
deci in acest sens este olegatura intre Homo erectus
si oamenii moderni”, este de parere Scott Simpson,
paleontolog in cadrul Case Western Reserve University
School of Medicine din Cleveland, Ohio.
Desi fata si craniul au trasaturi caracteristice
ambelor specii,cercetorii auidentificat dovezi anatomice
care sustin teoria conform careia Homo erectus
este stramosul Homo sapiens.
Pentru a argumenta aceasta concluzie,
Simpsonaduce in discutie bolta craniului
care este similara cu cea a oamenilor
moderni.
Sursa: National Geographic
[2]v. francezul Jacques Tati „ Mon Oncle” [ „Unchiul Meu ”],
cinematograful francez
[3] mimos (gr. ) = actor , imitaţie
[4] „ omul este singura specie care rîde dintre toate speciile animale , animalele neavînd surîsul
deşi- unele expresii de bucurie ale cîinilor, ca torsul pisicilor pot semăna cu
rîsul ” Sefan Odobleja ,” Întroducere în logica rezonanţei ” prefaţată de
Constantin Noica Ed. Scrisul Românesc ,1984 ,Craiova
[5] Empireu = lăcaşul zeilor
[6] spre deosebire de verii noştri îndepărtaţi noi românii în majoritate sîntem ortodocşi
[7] (exp lat. ) « celor înţelepţi nu trebuie să le spui decît un cuvînt »
[8] pentru care autorul a făcut un efort de imaginaţie , şi a însăilat scenariul cu Fred de Neanderthal ,
[9]ibidem
[i] - ori dacă pentru această evoluţie firească a speciei era prevăzută o reacţie de adaptare a organismului
, în codul genetic, ei bine pentru creşterea în greutate a populaţiei albe,
codul genetic nu are programate soluţii din cauza psihicului supus
bombardamentului de reclamă al societăţii de consum , care te îndeamnă să
consumi în neştire alimente care nu sunt recomandate în funcţie de valoarea lor
nutritivă sau de calorii ori conţinut de vitamine ci după alte considerente de
ordin socio-economic în contrast cu spectacolele de modă unde sunt promovate
culmea trupuri descărnate ca model de frumuseţe selecţionate
dintre exemplarele speciei cele mai subnutrite ceea ce ne face să credem că
lumea modernă occidentală nu este în toate minţile dar dilema stiinţifică este
cu totul alta organismul de consum un
soi pan-ag·ru-el-ism fără oprire pregătit să stocheze hrană pentru vremuri
vitrege nu pentru acest boom permanent şi neraţional , aşa se face că în
secolului XXI civilizaţia occidentală a crescut brusc în greutate - o problemă
pentru nutriţionişti , acum tendinţa
mondială de creştere în greutate a populaţiei ( în populaţia Atlanticului de
Nord , SUA , 70% din locuitori au probleme cu greutatea supraponderală ,
în populaţiade la malul Mării Negre din Sud- EstulEuropei ,
în România , 64% din locuitor prezintă acelaşi simptom , românii
consumă din ce în ce mai multă pîine şi produse bazate pe zaharuri şi pe
grăsimi , toate categoriile de vîrstă sînt afectate astfel încît la peste
45 de ani obezitatea seregăseşte la fiecare bărbat din doi şi la fiecare
femeie din patru , în prezentRomânia are 1,7 milioane de ani
de obezi şi 5,4 milioane de supraponderali ,
în această situaţia micul motoraş , inimaeste supusă unui efort diferit
de cel din vremea lui Fred al nostru sau din vremea lui homo sapiens ,
suprasolicitată de kilogramele în plus populaţia gîfîie sub frecvenţa
crescută a bătăilor producînd pană
(preinfarct,infarsturi repetate sau fatale ),
ficatul nu mai înregistrează cu aceiaşi
claritate ca pe vremea lui homo naturalis sutele de
substanţe ce seperindă continuu prin corpul uman ,
problema care sepune din punct de vederegenetic este că omuL
este programat să reacţioneze din punct de vedere genetic
la anxietate prin consum de alimente , în creierul omului modern
, spre deosebire de cel a lui homo sapiens unde necesitatea
de a se hrăni era distinctă de plăcerea de a se înmulţi , senzaţia de
saţietate este învecinată cu plăcerea declanşată de
consumul unui act sexual ,individul acesta tentat spre consum
cu comportament hedonist ,este omul despre
care Freud spunea că este ahtiat după plăcere într-o acţiune de driblare a
suferinţei , acestea sunt realizate prin consumul exagerat uneori ca
surogat al plăcerii
(note caiet ).
[ii] începînd cu anul 1985 , cel care care a emis primul această ipoteză a
regimului paleolitic este Dr.Boyd Eaton de la Universitatea Emory
Atlanta , SUA “Genele noastre sînt extrem de apropiate de cele ale strămoşilor
noştri din paleolitic.Ceea ce s-a schimbat este alimentaţia noastră ,determinată
de avîntul cunoscut de agricultură şi
mai ales de revoluţia industrială . Nu sîntem adaptaţi genetic modei alimentare
actuale bogată produse cerealiere (vezi deliciasa
pizza ,etc)sau mazăre ,fasole uscară ,soia ,cartofi ori lapte şi produsele derivate
din lapte (vezi deliciosul iaurt danone cu aromă de fructe ) ori zahărul cu
produsele zaharoasele (vezi , savarinele , cataifurile şi torturile
supraetajate) , produse după care azi te
lingi pe bot , spre deosebire de strămosul nostru din paleolitic pentru
care deliciul îl constituia un bot de
animal consumat crud sau nişte zeamă de urzici sau nuci ori alune amestecate
cu grieri vii , larve de viespi , picioruşe de broască , carne de bizon garnisită
cu ceapă ,usturoi , roşii , cicoare sălbatică ,flori de violete .Alimentaţia
paleolitică sau prea-gricolă poate deci furniza un model pentru nutriţia
modernă “ este de părere Dr.Boyd Eaton . În paleolitic omul nu consuma lactate
cereale sau sare , baza subzistenţei ,
în proporţie de 70% o constituiau , în funcţie de anotimp ,desigur ,
plantele culese : plante
aromatice ,muguri tineri de hamei , fructe de pădure , ierburi ,frunze tinere
de urzică spanac sălbatic ,ciuboţica cucului , diverse rădăcini şi nu în
ultimul rînd ciupercile toate acestea fiind culese şi consumate fresh fără a fi
prelucrate erau sărace în zaharuri rapide dar bogate în fibre , în vitamine ,
“renunţaţi la zahăr în favoarea proteinelor
şi fiberlor “ sună azi sloganul nutriţioniştilor , o altă autoritate în materie
este dr . Domunique Rueff în lucrarea sa intitulată chiar “Regimul paleolitic “
, recomandă modernizarea regimului
alimentar , atrăgînd atenţia asupra inconvenientului consumului cerealelor
, care în schimb , ar putea fi
substituite cu o alimentaţie bogată în
proteine şi în fibre săracă în zaharuri , şi cu glucide consumate zilnic sub control eliminînd astfel alimentele care
sînt prelucrate cu dificultate de sistemul nostru imunitar , ca o comparaţie
produsele din carne de atunci , vînatul ,hrănit cu plante sălbatice conţinea 4%
grăsimi comparat cu produsele din carne actuale , din măcelărie provenite de la
animale de crescătorie care au fost hrănite cu furaje şi chimicale înainte de a
fi sacrificate şi care cinţin 25% grăsimi “Din fericire ,spune specialistul nu
este nevoie să ne hrănim cu greieri ( sau
furnici ,ca în Mondo Cane .nota noastră) ,canguri , crocodili , şi bace
sălbatice pentru a obţine aceste binefaceri .Regimul paleolitic modern
satisface exigenţele în aceiaşi măsură “
[iii] Citatele şi observaţiile asupra acestui subiect sunt preluate din «Evenimentul Zilei »
din 24.09.2003 nr.3504 titlul şi subtitlul din prima pagină , citatele şi
observaţiile prelucrate au fost culese de la pagina 5 ale aceluiaşi jurnal
[iv] Fr. Nietzche „Aforisme postume . Scrisori ”( aforismul [80]pag 13 rînd17) ,
selecţie ,traducere din lb.germană şi prefaţă
Amelia Pavel , Ed. Humanitas ,1992 , Bucureşti .
[v]ibdem
[vi] Se spune că Dumnezeu ar fi dăruit (creştinilor)
evreilor Kabbala pentru a fi folosită ca unealtă
ajutătoare în descoperirea şi orientarea misterelor vieţii. Simbolistica
Kabbalei îşi are originile în Imperiul Babilonean. Cele 22 de litere ale
alfabetului ebraic constituie ocheie a Universului fiecare literă
simbolizînd un element esenţial al vieţii .
Cunoaşterea interioară şi împlinirea
spirituală sunt ţelurile cabaliştilor .
[vii] «Maxime şi poante » poanta nr. 6 pag.64 « Amurgul Zeilor »
Friederich Nietzche ,traducerea textului , introducerea şi comentariu de Eric
Blondel traducere în româneşte de Dinu Grama
, Ed, Antet XX Press S.R.L , Bucureşti
,1993
[viii] ibidem , «Maxime şi poante » poanta nr. 6 pag.64 ,
Friederich Nietzche
[ix] Jurnal de idei ” Constantin Noica , [
52 ], pag 43 , text stabilit de :
Thomas Klleininger , Gabriel Liiceanu , Andrei Pleşu ,
Sorin Vieru , Humanitas , 1991, Bucureşti ,
[x] Fichte [fite]Johan Gottlieb (1762-1817)
reprezentant al filozofiei clasice germane , adept al monarhiei
corporatiste , critic de dreapta al dualismului kantian.
[xi] Eu-l absolut ne va ajuta să înţelegem mai tîrziu
Supraeul sau conştiinţa normativă pe care
psihanaliştii o consideră în raport direct cu
Ego-ul ca parte conştientă care
se adaptează la condiţiile externe împreună
cu sinele inconştient
(caiete autor )
[xii] IBIDEM
[xiii] IBIDEM
[xiv] IBIDEM
[xv] Concepţiile şcoli sociologice franceze în frunte
cu Dunkeim , după care raţiunea este un produs social ,
cu precizarea conaţionalului său Levy-Bruhl
că la tipuri sociale diferite vor corespunde mentalităţi diferite , adică o
mentalitate proprie – [« Les fonctions mentales dans les societes inferieures
» = « Funcţiile mentale în societăţile inferioare »pag 20 , paris, 1910 ]
– o astfel de mentalitate proprie găsim la civilizaţia mediteraniană
caracterizată prin filozofia raţionalistă şi creaţia ştiinţei pozitive.
[xvi] În 1969 , rămăşiţele vechiului studio a lui
Charlie Chaplin sînt declarate monument
istoric (sursă « Evenimentul Zilei –infocromomania » ) .
[xvii] « Zeul , iată zeul » Eneida cartea VI, versul 46 , Virgiliu
[xviii] vers al poetului rus Esenin
[xix] ardere sau foc ( =gr. pyr) este sinonim la greci
cu universul (=gr. kosmos) , explicabil dacă ne gîndim
la firmamentul ceresc aprins în nopţile senine
[xx] focul ca element al schimbării = era explicat
de Heraclit din Efes (c. 540 -
c 475 î.Hr.) , filosoful grec unul din pionierii exprmărilor teoretice
logice , putem spune că istoria logiicii a început , prin nişte propoziţii logice
ca aceasta : „ focul este elementul schimbării
” exprima un gînd logic , logica umană va culmina cu concepţia lui
Hegel în fond vorba logicianului englez
F. H . Bradley nu vom şti unde începe
şi unde sfîrşeşte logica aceasta fiind o ştiinţă vie
(nu cum credea Kant , dar timpul a expirat…)
[xxi] credincioşii ortodocşi sunt convinşi ,
că de sute de ani Dumnezeu de Înviere dăruieşte
în noaptea de sîmbătă spre duminică ,
de Sfînta Sărbătoare a Paştilor Lumină
adevărată , din Lumina cea fără de ani , Lumina
să fie ca cea Dintîi Zi , , Lumina care nu arde , Lumina
Sfîntă de la Biserica Sfîntului Mormînt dăruită din Focul Sfînt ,
din Lumina cea fără de ani din fascicolul imaterial de Lumina , a
cărui flacără luminează , daruită direct de divinitate înăuntru cavoului
în care se crede că a fost îmormîntat Domnul Iisus Hristos ,
celor credincioşi pentru mîntuirea lor .
[xxii] despre celebra sintagmă a lui Nietzche ,
C.Jung face următoarea observaţie : « Cînd Nietzche spunea
Dumnezeu a murit , enunţa un adevăr valabil pentru cea mai mare parte a
Europei . Nu pentru că el a constatat aceasta au fost influienţate popoarele ,
ci era vorba despre constatarea unei
realităţi psihologice general răspîndite »
[ibidem « Imag.. » ,
pag 91 ]
[xxiii]Claude Levy- Straus ,
contrar celor susţinute de Levy-Bruhl la tipuri sociale
diferite vor corespunde
mentalităţi diferite , aduce teza structurilor analoge
cu « condiţii ale orcăror vieţi mentale , ale tuturor oamenilor »
[Anthropologie structuralle , Paris , 1958]
Vizualizări: 160
Îmi place
Partajare
< Postarea precedentă
Următoarea postare >
Trimiteți un comentariu

Fwd: Fw: 1918-2018: Centenar sau parastasl Mesaje primite x Viorel Rogoz Atașamente 20 iun. 2018, 18:44 către bcc: eu

Fwd: Fw: 1918-2018: Centenar sau parastasl Mesaje primite x Mesaje primite Viorel Rogoz ----------...